Vanliga frågor: Kan jag gå UGL med min kollega eller min partner?

Det korta svaret är nej.

I riktlinjerna står att UGL-kursen bygger på främlingsskap, dvs att ingen av deltagarna under en UGL-kurs känner varandra sedan tidigare. Kursen utgår från här och nu och de upplevelser som ni som grupp ska gå igenom. Man ska inte ta med sig gammal historia eller tidigare konflikter med sig in till UGL-kursveckan, genom att gå med någon man känner.

Du ska kunna känna dig fri att uttrycka dina åsikter och känslor inför gruppen, utan att oroa dig för om någon höjer ett ögonbryn. 

På en UGL är du fri att vara den du egentligen är fullt ut, eller att prova på en annan roll för en kort stund. Brukar du vara en drivande person, kan du prova att ta ett steg tillbaka för att se vad som händer i dig eller i gruppen. 

Du styrs inte heller av någon maktbalans, där någon är överordnad den andra. 

Skulle du gå med en kollega eller din chef till exempel så finns inte den friheten. Detsamma gäller inom familjekonstellationer, du kan inte gå med din livspartner eller släkting.  

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.