Vanliga frågor: Hur gör jag om jag vill bli UGL-handledare?

Vi får ofta frågan och brukar hänvisa till Försvarshögskolan för att få aktuell information,
men vi brukar också försöka hjälpa dig som ringer genom att besvara de allra vanligaste frågorna.

Jag vill bli UGL-handledare, hur går jag tillväga?

  1. Du behöver delta vid en UGL. Här hittar du mer information om UGL och ett hundratal kursstarter.  
    Efter att ha gått en egen UGL, får du mer känsla för kursen och ser om detta är något du vill syssla med på heltid eller deltid. 
  2. Därefter går du utbildningen Fördjupad UGL (FUGL), hos Försvarshögskolan.
  3. Efter detta går du Handledarutbildning (HUGL), hos Försvarshögskolan.
  4. Om du är godkänd på alla dessa kurssteg väntar nu uppkörningen- också kallad tränings-UGL eller examination, som måste göras inom ett visst antal månader från avklarad HUGL, vilket innebär att du håller i en UGL-kurs tillsammans med en särskilt certifierad och erfaren UGL-handledare.

Vad krävs för att kunna vara handledare för UGL?

De flesta handledare på vår hemsida har ett  förflutet som ledare och har en praktisk erfarenhet av chefsskap. De vet vilka utmaningar man har i sin ledarskapsvardag och kanske känner igen sig i en kursdeltagares problem.

Många handledare har arbetat med människor och har praktisk erfarenhet att hantera saker som kan dyka upp på en kurs av psykologisk karaktär. Många av handledarna på uglkurser.se har arbetat som präster (själavård) eller som psykologer, krissamordnare eller med konflikthantering. 

Det viktigaste är att du brinner för att hjälpa människor att utvecklas, att du tycker att det är kul och spännande med grupprocesser och att du vill finnas som ett stöd för de kursdeltagare som kommer till just din kurs.

Vad kostar det att bli UGL-handledare?

Ett snittpris ligger någonstans på cirka 100.000 kr exklusive moms (och ev övernattning på FHS).

En UGL-kurs kan kosta allt mellan 23 000 kronor till 29 500 kronor exklusive moms beroende på vilken ort och kursplats du går på. Då ingår kost och logi för 5 dagar samt kursmaterial.
(prisuppgift från www.uglkurser.se feb 2014)

FUGL-kurs omfattar 10 dagar.
Kursavgiften är 38 000 kr exklusive moms för kursen samt 1700 kr/dygn exklusive moms för kost och logi
(prisuppgift från FHS feb 2014).
( Se aktuell prisbild och kursstarter för FUGL här

Handledarutbildningen HUGL omfattar också 10 dagar, uppdelat på 1+ 1 vecka.
Kursavgiften är 38 000 kr exklusive moms för kursen samt 1700 kr/dygn exklusive moms för kost och logi 
(prisuppgift från FHS feb 2014)
(Se aktuell prisbild och kursstarter för HUGL här)

Hur lång tid tar det att bli UGL-handledare, från start till mål?

Det är väldigt individuellt. Det beror på hur mycket tid du har till förfogande för vidareutbildning, hur du har möjlighet att finansiera dina studier och om du blir antagen till just de kursstarter du ansökt om. 
Urvalet till kurserna FUGL och HUGL sker nämligen under principen "största möjliga olikhet", vilket innebär att du inte är garanterad en plats som du anmält dig till. 
Att läsa till UGL-handledare är inte ett sprintlopp och man brukar rekommendera att det går ett visst antal månader mellan kursblocken för att kunskapen ska bli fördjupad och du ska hinna ta till dig nya förhållningssätt och ha hunnit prova dessa nya insikter i din arbetsvardag.

Hur gör man för att köra upp?

För att bli certifierad UGL-handledare krävs att du har kört upp tillsammans med en certifierad handledare (mer information om detta nedan). Du ska tillsammans med denna certifierade handledare hålla en kurs, alltså vara en av handledarna för en riktig UGL-kurs, kallat examination. Handledaren kan föreslå ett godkännande efter uppföljning och utvärdering. Det är ditt ansvar att hitta handledare som kan examinera dig, dvs genomföra uppkörningen. Det ligger också på dig att registerhanteraren får kännedom om examinationstillfället.  
För mer information kring detta, hör av dig till FHS. 

Var kan jag hitta UGL-handledare att köra upp med i närområdet, där jag bor?

Fr.o.m årsskiftet 2014, krävs att den UGL-handledare som du kör upp med är certifierad. Tidigare kunde du köra upp tillsammans med en erfaren, certifierad UGL-handledare och en viss dispens finns tills det finns färdigutbildade certifierade UGLhandledare. Hör dig för med FHS för att få reda på mer. Efter att de första UGL-handledarna har genomgått utbildningen och godkänts för att köra upp kommer det att framgå av handledarregistret vilka som har avtal med FHS för att göra just detta. 

Vad krävs efter att man är godkänd UGL-handledare?

Du måste alltid vara up-to-date på det senaste UGL-materialet, varefter det blir nya versioner eller ändringar i kursmaterialet- dels ha ett registrerat innehav av det aktuella materialet, samt att du har ett giltigt UGL avtal med Försvarshögskolan enligt senaste versionen.Du ska också delta på obligatoriska handledarseminarier som Försvarhögskolan håller.

Vad är handledarregistret?

Du godkänner skriftligen om att finnas med i handledarregistret hos FHS Försvarshögskolan. Det är en förteckning över de UGL-handledare som är av Försvarshögskolan godkända UGL-handledare (enligt kraven ovan, fråga 7). För att hitta den senaste versionen- sök på ordet handledarregister på fhs.se och välj den pdf som finns upplagd på hemsidan. Inaktuella versioner brukar inte finnas på hemsidan.  Här kan du också hitta Handledarregister UGL

Har du någon specifik fråga kring handledarregistret, hör du av dig till registeransvarig på FHS.

Vänligen notera; Denna information är på intet sätt fullständig. Vi har hämtat uppgifterna från Försvarshögskolan. Fullständig information och aktuella uppgifter hittar du hos FHS Försvarshögskolans sidor om UGL-handledarskap. Försvarshögskolans förstasida: www.fhs.se 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.