Vanliga frågor: Varför är det olika kursavgifter för ledarskapsutbildning via er sajt?

Var och en av de kursarrangörer som tillhandahåller UGL som ledarskapsutbildning via vår sajt bestämmer själva sina kursavgifter och priser för respektive kurstillfälle. Priset på din ledarskapsutbildning kan variera något för företag till företag men generellt kan man säga att det ligger inom samma spann.

Man kan även säga den militära bakgrund som denna kurs har gör att den historiskt sett varit lägre prissatt än annan motsvarande ledarskapsutbildning då militären ofta hade lägre priser på sina kurser.

Utöver kursavgiften så kan även priset du betalar för kost och logi i samband med din ledarskapsutbildning variera. Vi använder oss av en rad populära kursgårdar runtom i landet och även här finns en individuell prissättning. Notera också att för vissa av kurserna anges priset sammanslaget, det vill säga med kursavgift respektive kost och logi i en summa, för andra så anges de separat.

Du finner priser för respektive kurs genom att gå till Datum och priser och sedan klicka på namnet på respektive kursgård. Där finner du även kostnaden för kost samt logi för det aktuella alternativet.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.