UGL 2012 är den senaste versionen av UGL-utbildningenKursen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, introducerades för första gången i Sverige i början av 80-talet. Den har sedan uppdaterats och reviderats flera gången, varav UGL 2012 är den senaste uppdateringen.

Uppdateringarna görs för att hålla UGL-kursen uppdaterad enligt aktuell forskning och i enlighet med utvecklande feedback från deltagare och kursledare.

Innehållet i UGL 2012

UGL 2012 grundas på de tidigare versionerna av kurs, vilket innebär att samma mål för utbildningen kvarstår, det vill säga en ökad självkännedom samt förståelse och kunskap gällande gruppdynamik.

Målen innefattar som tidigare också en kunskap och förståelse gällande ledarskapets förutsättningar utifrån värderingar och ovan nämnda gruppdynamik.

Tillägg och bearbetning av teorier

Det har i olika delar av kursen lagts till mer grundläggande teoretiskt material samtidigt som det befintliga innehållet har bearbetats.

Vissa teoretiska delar har också flyttats om i kursmaterialet för att bättre passa med det övergripande flödet i kursen.

Konflikthantering och coaching

Ett avsnitt som fördjupats är till exempel det som rör konflikthantering. Bland annat har man utökat informationen kring att hindra konflikter från att eskalera och bli mer resurs- och energikrävande. Till exempel genom att bli bättre på att uppfatta olika signaler i ett tidigt skede av en konflikt.

Ett avsnitt om coaching har också lagts till i UGL 2012. Du kan läsa mer om utvecklingen av kursen på Försvarshögskolans hemsida gällande UGL:s historik.

Aktuella utbildningar baserade på UGL 2012

För att se aktuella utbildningstillfällen, gå till Datum och priser för UGL 2012. Du kan även läsa Markus Amantos blogg om UGL:s 30-åriga historia inklusive den senaste versionen.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.