Ansvar i din kommunikationMycket tid och energi spills när vi inte talar klarspråk med varandra. Undvik formuleringar som "vissa anser" eller "några tycker" och använd istället "jag anser" eller "jag tycker". Du blir tydligare och konflikten blir lättare att hantera.

När vi blev avrådda att använda ordet jag

I äldre tiders svenska skolor fick barnen lära sig att det var ofint att börja en mening med ordet "jag". Det var att framhävda sig själv för mycket.

Kanske lever detta arv kvar fortfarande någonstans i vårt samhälle, vissa kallar det kanske också för jantelag. Många människor uttrycker sig i termer av vissa, några eller man, istället för att tala om sig själva och sina egna upplevelser.

Det är bara lyssna på intervjuer med idrottare på TV så är det lätt att fånga upp exempel på detta, som till exempel "man blev lite nervös när man kom till den där backen".

När vi börjar använda ordet jag

Det finns få saker som ökar effektiviteten i en människas kommunikation som då hon börjar använda ordet "jag" på ett bra sätt.

Att istället för att säga "vissa tycker att det är för långa arbetsdagar", använda "jag tycker att vi har för långa arbetsdagar" eller "jag blir trött av de långa arbetsdagarna".

Andra former av språk utan ansvar

Jämför nedanstående exempel på språk utan ansvar respektive språk med ansvar, det vill säga där vi tar ansvar för oss själva.

"Borde vi inte sluta nu" - "Jag vill sluta nu"

"Det finns inga fler lösingar" - "Jag kan inte se fler lösningar"

"Det är toppen att arbetsmoralen är så hög på kontoret" - "Jag blir glad för jag upplever dig som så engagerad i ditt arbete"

Gå i aktion