Hyper Island

Vi tror på samarbete och de utvecklande förutsättningar som detta kan skapa. Därför anlitar vi Hyper Island kursleverantör med syfte att leverera geografiskt spridda ugl-kurser med hög kvalitet.

Hyper Island är ett utbildningsföretag som finns i Karlskrona. Man driver bland annat den internationellt rekommenderade IT skolan, Hyper Island med utbildningar inom ämnesområdena Business, Management, Design och Technology. Detta är en 90 KY-poängs utbildning som sträcker sig över två år.

En annan del av Hyper Islands verksamhet är ledarskap och grupputveckling som riktar sig mot näringslivet och offentlig sektor. I denna del av vår verksamhet bedriver vi bland annat utbildningar i ugl, teambuilding, grupputveckling och ledarskapsutveckling.

Hyper Island har blivit nationellt och internationellt erkänd tack vare sin pedagogiska förmåga samt den nära kopplingen som finns till näringslivet. Hyper Island grundades 1996.

Ansvarig för ugl hos Hyper Island är Bo Mattsson. Du kan kontakta honom på mobiltelefon 0708-286746 eller e-post bo.mattsson[a]hyperisland.se.