Ylva Ek är handledare för UGL- kurser

Jag har studerat beteendevetenskap på Stockholms Universitet och har en examen i sociologi, psykologi och socialpsykologi.

UGL-handledare och coach

Därefter har jag utbildat mig inom UGL och har hållit i UGL-kurser sedan 1998. 

Jag är även certifierad för att att handleda den reviderade UGL-kursen, kallad UGL 2008.

2006 utbildade jag mig även till coach.

Som coach lyssnar jag, ställer frågor och litar på att klienten har svaren i sig själv.Med hjälp av coachning kan livet bli lite lättare, lite rikare eller kanske lite roligare!

Allt roligare med UGL

Jag är egenföretagare och arbetar med ledarskapsutbildningar, dels UGL och dels kortare kurser. Det blir allt roligare att hålla UGL-kurs. 

Det är fantastiskt att få följa deltagarnas utveckling, att få vara med på deras resa mot bättre självkännedom och starkare självförtroende.

Certifierad handledare för UGL2008Lär mig av deltagarna

Efter varje kurs känner jag att min tro på mänskligheten stärks.

Jag lär mig alltid något nytt på kurserna. Det kan vara en välfunnen formulering från någon av deltagarna eller hur viktigt det är att alla kommer till tals för att gruppresultatet ska bli så bra som möjligt.

Mest av allt blir jag påmind om hur viktigt det är med rak och tydlig kommunikation och vilket stort behov vi människor har av feedback.

Personligt

Förutom kursdeltagarna så hjälper min man och mina två barn mig att ständigt utvecklas.

Utöver familjen ägnar jag mig mycket åt att läsa, umgänge med vänner, yoga och simning

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.