Susanne von Sydow är handledare för UGL och ledarskapSusanne von Sydow har sin bakgrund inom finans- och bankvärlden, bland annat inom Swedbank.

Hennes arbetslivserfarenhet inkluderar befattningar som projektledare, personalkonsult, personalsystemansvarig och avdelningschef bland annat.

Huvudsakligen har hon dock ägnat sig åt att jobba som intern konsult med inriktning på utveckling av ledarskap och förändringsarbete.

Egen utbildning

Susanne är utbildad personalvetare med arbetspsykologi som huvudinriktning.

Susanne von Sydow är certifierad i enlighet med UGL 2008Arbetet med UGL, ledarskap och utveckling.

År 2003 utbildade sig Susanne till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare.

Ledarskap har hon även arbetat med genom MBTI, Myers-Briggs Type Indicator som hon är certifierad för.

Hon är även certifierad inom Situationsanpassat Ledarskap och den uppdaterade versionen av UGL, kallad UGL 2008.

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.