roger sjögren ugl handledare

Roger Sjögren har sedan slutet av 1980-talet hunnit med arbete som lärare inom idrott, kassör på posten, fritidsledare, ombudsman, kassör på förbund samt ledare av projekt inom internationella projekt för fred och konfliktlösning.

Här är utbildad som UGL-handledare inklusive den uppdaterade versionen av kursen, UGL 2008.

Utveckling av skolverksamhet

Sedan mitten av 1990-talet har han arbetat på Hyper Island, en skola med inriktning på digitala media i Karlskrona, där han idag är anställd som projektledare.

Där arbetar han med bland annat utveckling av skolans verksamhet, samt med insatser relaterade till stundenternas självkännedom, självinsikt samt förståelse för gruppers dynamik.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Roger Sjögren har många års erfarenhet av att fungera som handledare för utveckling av grupper och team.

Han har bland annat arbetat med fredsarbete och konfliktlösning med unga människor från Israel och Palestina.

I samband med sitt engagemang på Hyper Island har han fått en fördjupad erfarenhet av handledarskapet, såväl teoretiskt som praktiskt, där han tillsammans med andra människor arbetar med fokus på självinsikt samt ökad förståelse för gruppers utveckling.

Rogers motto

-"Carpe Diem" har jag inristat i min förlovningsring - en strävan att fånga dagen varje dag. Leva, menar Roger.

Om Roger inte varit handledare för UGL...

Roger tror att han hade arbetat med biståndsarbete, som definitivt hade att göra med människors utveckling- i någon form.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.