UGL-handledare Petra Charlotte Arrenäs

Sin yrkesbakgrund har Petra Charlotte Arrenäs som officer inom Försvarsmakten. Under den perioden i hennes liv grundlades hennes intresse för frågor rörande ledarskap. Idag arbetar Petra som chef för Ledarskap och Management.

Mer om Petra och hennes bakgrund kring ledarskap

Utöver de olika utbildningar i ledarskap, som är en del av Försvarshögskolans olika utbildningssteg för officerare, deltog Petra även i den svensk-norska utbildningen Förändringskompetens under åren 1999 till 2000.

Hon utbildade sig till UGL-handledare 1998 och är även utbildad enligt nya UGL 2008.

Petra om UGL

"Jag tycker att det är roligt att vara UGL-handledare, för att det är en utbildning som betyder något i människors liv. Och att få ta del av andras utveckling är fantastiskt. Som bonus utvecklas jag själv och lär mig saker varje gång, "säger hon med eftertryck.

Petras motto

Petra har två motton, det ena är "man upptäcker inga nya världsdelar, om man inte har mod att släppa alla kuster ur sikte" och det andra "den som alltid är tillgänglig, är aldrig riktigt närvarande".

Mer om Petra

Petra bor strax utanför Karlskrona i Bleking tillsammans med sin man och tre barn. På fritiden tycker hon om att träna.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.