peder ribbing ugl handledare

Peder Ribbing har en bakgrund som officer i marinen, vilket bland annat givit honom egen erfarenhet som chef.

Han har arbetat som chef och projektledare på internationell nivå.

Utbildningar utöver UGL

Utbildningar som Peder gått, förutom utbildning till UGL-handledare, är Militärhögskolans stabskurs samt Försvarets och Statsförvaltningens utbildning för konsulter inom organisationseffektivitet.

Peder är licenserad användare av IDI, Interpersonal Dynamics Inventory.

UGL certifieringar

Handledare för UGL har Peder varit sedan 1983. Han utbildade sig även för att kunna hålla den uppdaterade versionen av kursen, UGL 2008.

Han är även omcertifierad för att genomföra UGL-kurser enligt den nya uppdaterade versionen av UGL, kallat UGL2008.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.