Niclas Folkesson är handledare för UGLNiclas Folkesson är certifierad handledare för UGL (Utveckling Grupp och Ledare).

Han är även handledare för exempelvis Radical Collaboration, SDI (Strength Deployment Inventory), SPQ (Sales Preference Questionnaire) och Team Skills.

Tidigare har han arbetat som kurschef inom Försvaret med ansvar för blivande tekniska officerare. Han är även aktiv som styrelseledamot i flera bolag utanför sin egen bolagssfär.

Under sin tid i försvaret fick han även utbildning som flygsystemingenjör inriktat på Jas 39 Gripen.

Leder och utvecklar människor och organisationer

Sedan år 1997 har Niclas på olika sätt varit delaktig i utvecklandet, ledandet och byggandet av organisationer och människor.

Hans uppdrag har innefattat arbetat med bland annat Yrkeslandslaget och Svenska Fotbollslandslaget.

Han arbetar nu både i Sverige och utomlands med ledningsteam och internationella grupper som har som mål att vara högpresterande.

Niclas Folkesson är certifierad för UGL 2008Mer om Niclas arbete utöver UGL

Kännetecknande för de flesta uppdrag som Niclas åtar sig är att de handlar om att vara del i analyserandet, designen och implementeringen av olika förändringar. Detta med syftet att skapa ökad affärsmässig och verksamhetsmässig framgång.

Niclas var bland annat med och utvecklade den internationella ledningsgruppen inom Metso Minerals WPC i samband med en organisationsförändring. I samband med det var han även ett strategiskt stöd till nyckelpersoner inom organisationen.

Övriga uppdrag med ledarutveckling

I Niclas arbete ingår även handledning av ledningsgrupper och styrelser med syfte att öka lönsamheten och effektiviteten inom organisationen.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.