Lind Lind är handledare för UGL-kurser

På UGL-kurser förmedlade genom denna sajt möter du handledare såsom Lilian Lind. Här kan du läsa mer om henne och henns bakgrund.

Lilians bakgrund

Lilian Lind har arbetat som kabinchef och då haft ansvaret på både inrikesflygningar och utrikesflygningar, när det gäller kabinrutiner. Hon har även varit verksam som instruktör för kabinpersonal.

Senare har Lilian bland annat arbetat som speciallärare för barn med inriktning på barn med särskilda inlärningssvårighet, samt med invandrarbarn.

Arbetet med ledarskap, utbildning och UGL-kurser

Sedan mitten på 1990-talet har Lilian drivit ett eget utvecklingsföretag med inriktning på ledarskap.

 Hon har där även ägnat sig åt utveckling av arbetslag, SDI (Strength Deployment Inventory) och UGL-kurser (Utveckling Grupp och Ledare), inklusive UGL 2008.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.