lena wieweg ugl handledare

Lena Wieweg är utbildad kursledare för UGL-kurser, Utveckling av Grupp och Ledare inklusive UGL 2008. Nedan berättar hon om sin utbildning och sina styrkor.

Jag arbetar i, och driver sedan 1998, eget konsultföretag inom utbildning, coaching och ledarskap och har lång erfarenhet av vuxenutbildning samt handledning av grupper och individer.

Utöver att jag är av FHS diplomerad och godkänd UGL-handledare är jag diplomerad coach enligt ICF, och licensierad SDI-handledare.

Mer om ledarskap och personlig utveckling

Jag har också valt att vidareutbilda mig och fördjupa mina kunskaper inom intresseområdet personlig utveckling och ledarskap.

Bland annat genom att genomföra fas 1 i The Human Element, gått en 2-årig ledarskapsutbildning och studerat psykosyntes vid HumaNova.

Vidareutbildning, egen utveckling och fördjupning är en ständigt pågående process.

Styrkor

Till mina styrkor hör att driva och läsa processer, jag är kreativ och duktig på att hitta flexibla lösningar och jag ser möjligheter.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.