Kristina Börjesson är kursledare för UGL

Kristina har arbetat som förändringsledare, chef och konsult inom både offentlig sektor och näringsliv.

Hon har mer än 15 års erfarenhet som kommunikationskonsult och organisationskonsult där hon hjälpt ledare att skapa hållbara förändringar genom ökat engagemang inom teamet och organisationen.

Kristina har en bred bakgrund inom förändringsledning och processledning, där hon haft ett särskilt på inkluderande och normmedvetet ledarskap. 

Hon arbetar med att skapa ägarskap, delaktighet och genomsamt lärande genom att designa och handleda upplevelsebaserat lärande som öppnar upp för nya samtal, nya sätt att samarbeta och nya former av innovation.

Mer om Kristina

Förutom att vara certifierad handledare för UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är Kristina även utbildad inom THE, The Human Element, och UL, Utvecklande Ledarskap.

Hon har även fortbildat sig inom konflikthantering för organisationskonsulter hos Thomas Jordan samt skaffat ett så kallat Certificate in Organizational Consulting and Change Leadership (OCCL) vid Institute for Transformational Leadership på Georgetown University.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.