Juan Navas är handledare för UGL-kurserJuan är utbildad på Socialhögskolan och har sedan 1989 arbetat inom socialtjänsten i flera kommuner i Västsverige. Han har erfarenhet av mestadels barn- och ungdomsarbete.

De senaste tio åren har Juan arbetat som socialchef, varav de senaste tre åren inom Göteborgs kommun, som socialchef med 130 engagerade medarbetare.

Juan har också vidareutbildat sig till familjeterapeut steg 1 och 2 samt psykodynamisk terapeut steg 1.

Juans UGL-utbildning

Juan utbildade sig till handledare för UGL-kurser, Utveckling av Grupp och Ledare, år 2006 och har även omcertifierats enligt den uppdaterade UGL- versionen, kallad UGL 2008.

Juan om ledarskap och UGL

"Öppenhet är en mycket viktig väg i gruppen, dels för att växa som människa, dels för att få tillstånd ett bättre gruppresultat. Jag anser att mod är ett nyckelord i mitt ledarskap. Ha mod att inte vara bäst i klassen, mod att konfrontera orättvisor, mod att hålla fjärilarna kvar i magen när man blir utmanad i sitt ledarskap", menar han.

Juan försöker att i sina kurser och i sitt ledarskap använda sig av humorns kraft, det hjälper ofta att sätta saker och ting i rätt perspektiv. Han ser gärna situationer även utifrån ett genusperspektiv, något som alltför ofta förbises, menar Juan.

"UGL- kurserna känns som ett privilegium att få handleda. Det händer så mycket positivt och dynamiskt i grupperna. Deltagarnas upplevelser under veckan ger dem  lärdomar som konkret kan tillämpas i deras ordinarie liv. Att jag får ta del av dessa personliga resor är verkligen en stor ynnest " säger Juan.

Mer om Juan

Juan har i sin ungdom rest mycket. Under sex år levde han som back-packer och upplevde hela världen.  Juan menar att resorna och alla möten med människor gav honom en bred kunskap om livet. Han hamnade i Göteborg och sedan den dagen kan han inte tänka sig att bo någon annanstans.

Juan är gift sedan 25 år och på fritiden njuter han av att umgås med sin familj, litteratur, fotboll, landstället, mat, resor och då gärna resor till Spanien- där han också har sitt ursprung. 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.