jessica holmström ugl handledareJessica Holmström har en bakgrund som egen företagare och har tidigare även arbetat som ledare i olika befattningar. Bland annat var hon under sex års tid Vd med 35 medarbetare.

Hon säger själv att detta gav henne värdefulla erfarenheter som hon upplever att hon har stor nytta av idag. Hon har drivit utvecklingsprojekt samt jobbat med försäljning, marknadsföring och som affärsutvecklare. 

Utbildning

Jessica har under flera års tid arbetat med olika former av utbildnings- och utvecklingsuppdrag inom företagsutveckling, ledarskap och grupputveckling.

Hon utbildade sig till handledare för UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, år 2005 och har arbetat med UGL kurser både på den privata marknaden och tillsammans med Umeå Universitet.

Jessica är omcertifierad som handledare enligt UGL 2008Hon är även utbildad inom projektledning och marknadsföring, är diplomerad coach och certifierad för SDI.

Mer om Jessica

Att se andra människor växa och utvecklas är Jessicas drivkraft, som UGL handledare är hennes styrka att se alla i en grupp och få dem att känna sig trygga, att också själv varit chef, ledare och företagare gör att hon lätt kan relatera till deltagarnas vardagliga situationer.

På sin fritid gillar hon att resa och vistas gärna i sommarstugan o njuter av närhet till natur och vatten.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.