Jan Flink är handledare för UGLMöt Jan Flink, civilekononomen som idag arbetar med marknads- och affärsutveckling, när han inte arbetar som handledare för UGL-kurser.

Erfarenhet av ledarskap

Jan arbetar med företags- och ledarutveckling framförallt på strategisk nivå samt teamutveckling och ledarutvecklingsprogram.

Tidigare har Jan tillsammans med FSN AB utvecklat ett koncept för Risk - och sårbarhetsanalys som kan användas av företag eller myndigheter.

Han har också arbetat som professionell moderator på Metaplan, samt varit projektledare för stora projekt inom transportsektorn med uppdragsgivare inom flera stora organisationer såsom LFV, Krisberedskapsmyndigheten och flertalet länsstyrelser. 

Jan har erfarenhet av styrelsearbete inom flera företag och organisationer och ingår i flera nätverk för entreprenörsskap och företagande. 

Utbildning

Certifierad UGL handledare, IDI - coach, handledare inom SDI (Strenght Deployment Inventory) samt flertalet säljutbildningar samt M-gruppens Master of Strategy. 

Jan Flink är certifierad handledare enligt UGL2008


<< Tillbaka till Datum och priser

Totalpris
26 500 kronor

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi.

Anmälan Information

Datum
11 maj - 15 maj 2020
Vecka 20

Kursplats
Blåsingsborgs Gårdshotell, Kivik

Kursledare
Susann Swahn
Jan Flink

Övrigt
Start kl 10.30 måndag Avslut senast 14.00 fredag

Samtliga priser är exklusive moms.

Anmälan Information

Maila ett kom-ihåg till dig själv för att hitta tillbaka till den här sidan.

Ring oss om du har frågor

Ring oss på: 08 58080040

Se Datum och Priser