Inger Erlandsson är handledare för UGLInger har sedan 1998 arbetat som kompetensutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli i Stockholm.

Arbete med utbildning idag

Inger genomför numera utbildningar och deltar i utvecklingsarbete inom områdena ledarskap, lagutveckling, personlig utveckling och konflikthantering.

Hon har femton års erfarenhet av att arbeta som chef och arbetar numera mycket med personlighetstypologi med Myers Briggs-instrumentet som grund.

Inger som UGL-handledare

Inger är UGL-handledare och har arbetat med UGL sedan 2002. Hon har även gått utbildningen för att kunna arbeta som handledare för den uppdaterade versionen av utbildningen, UGL 2008.

Inger är utbildad enligt UGL2008"Jag anser att god självinsikt är en av de viktigaste egenskaperna hos en ledare och jag tycker att UGL bidrar till det på ett bra sätt, samt ger redskap som man kan använda i sitt arbete efter avslutad kurs", säger hon.

Mer om Inger

Inger och hennes man har numera flyttat tillbaka till sin hemstad Kalmar och är mycket glada att bo vid havet igen.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.