ugl handledare möter deltagare som dennaVi har flera handledare på vår sajt som arbetar med UGL i Göteborg. Vi har flera kurser i ledarskap kring Stockholm, men numera även i Göteborg sedan 1998. Vi har arbetat med utbildningar och utveckling av/för företag och organisationer sedan 1996 såsom ledarskapsprogram, grupputveckling, handledning och krishantering.

Flera kursledare har beteendevetenskaplig grund med studier i till exempel Sverige, Norge och USA. Flera är även utbildade debriefinghandledare och vissa tillhör Försvarets nätverk av debriefinghandledare. Vidarestudier inom områden såsom psykologi, psykoterapi och annan personlig utveckling hör också till deras kompetenser för att ha större i kompetens med sig än vad situationen ofta kräver på en kurs.

Mer om UGL-kurser nära Göteborg

Det finns ett flertal kursgårdar där det arrangeras kurser i närheten av Göteborg, både söder, öster och norr om staden. Du finner även ett flertal kursarrangörer här på sajten som anordnar utbildningar där.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet

Vi har sedan mitten av 90-talet arbetat som organisationskonsulter med utvecklingsinsatser för organisationer inom privat och offentlig verksamhet. Vi har under de senaren åren arbetat mer med processinriktad organisations- och ledarskapsutveckling samt viss utbildning inom arbetsmiljöområdet. Vi handleder och stöttar ledare, arbetsgrupper och organisationer i deras mot arbete med att formulera mål och arbetssätt för deras fortsatta utveckling mot att nå en så hållbar arbetssituation för organisationen och medarbetarna som möjligt.

Flera av handledarna på denna sajt har chefs- och ledningserfarenhet från näringslivet och är beteendevetare med olika inriktningar. Detta innefattar till exempel arbetsvetenskap, UGL-handledare, individ- och gruppdebriefer samt utbildning inom psykodynamisk och kognitiv psykoterapi.

Om vi inte hade haft handledare för UGL i Göteborg så...

Hade vi troligen hittat sådana då vi upplever en kontinuerlig efterfrågan på kurser och handledare för UGL-utbildningar bland annat i Göteborg.

<< Tillbaka till Datum och priser