tomas thaung ugl handledareBakgrund

Marinofficer med ledarskap som specialområde. Licensierad användare av personlighetsinventoriet Meyers-Briggs (MBTI) samt 16 PF(personlighetsfaktorer). Utbildad och registrerad UGL-handledare sedan 1984. Aktiv inom lagutveckling inom näringslivet sedan 5 år. Egen företagare inom området.

Nuvarande anställning

Sydkustens Marinbas.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet

Arbetat kontinuerligt med team-verksamhet inom Försvarsmakten sedan 1983 och inom näringslivet sedan 1995.

Motto

Bättre tända ett ljus än att förbanna mörkret!

Om du inte hade varit handledare för ugl så...

Med den kunskap och erfarenhet jag idag har, så hade jag nog gjort stora ansträngningar för att komma i positionen där jag hade fått möjligheten att föra fram budskapet om den personliga tillväxtens betydelse och om mångfaldens styrka och rikedom.