lena sobel ugl handledareBakgrund

Jag är civilingenjör från Chalmers som efter att ha arbetat med produktutveckling och förändringsledning samt mentorskap har ägnat mig åt förändringsarbete som konsult.

Nuvarande anställning

Jag arbetar i mitt eget företag Sobel Utveckling AB, ensam eller tillsammans med mina trevliga kolleger i olika nätverk.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet

Som konsult har jag arbetat mycket med utveckling av olika grupper; ledningsgrupper, arbetsgrupper och projektgrupper. Jag är certifierad i Belbins Team Skills och VIS individ, Rendahlmodellen och som handledare för ugl. Till detta kommer de lärdomar som en stor familj erbjuder...

Motto

Kärlek och utveckling.

Om du inte hade varit handledare för ugl så...

Hade jag gärna velat vara operasångerska.