lena alfredius ugl handledareBakgrund

Växte upp i en familj med många barn, kamrater och alla djur man kunde ha i ett hus.
Relationer, naturen, litteratur och musik var starka teman i min uppväxt. Dessa teman finns fortfarande som levande delar för mig, samtidigt som jag kring mig ser hur människor finner allt mindre tid till de upplevelser som ger en känsla av livsrikedom.
Jag utbildade mig till Montessorilärare efter studier i kulturvetenskap.
En fråga som sysselsatt mig länge är frågan om hur människor bäst lär sig, och hur lusten till lärande kan hållas levande.
Under de år som jag utbildade Montessorilärare runt omkring i världen kom jag att arbeta med frågor som rör kvalitet i lärandet. Senare har jag förundrats över den höga takten i utbildningsinsatser i de organisationer som jag arbetar i. Och jag ställer dessa bilder emot barnets inbyggda, omedvetna lust att repetera och repetera för att de verkligen ska kunna tillägna sig nya kunskaper på djupet.
Vart tar lusten att repetera vägen? Vi har alla haft den, vi har inte givit upp och därför har vi lärt oss vårt modersmål, att gå, att läsa…

Nuvarande anställning

Sedan ett par år arbetar jag som konsult på Right Sinova AB. De frågor som är mitt huvudsakliga område rör ledarskap, teamutveckling och personlig utveckling,
men jag arbetar också mycket med lärprocesser och det pedagogiska ledarskapet.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet

Under 1990-talet utbildade jag mig bl a till UGL-handledare och övergick alltmer från arbete i skolans värld till att arbeta med lärande i offentlig förvaltning och inom näringlivet.
För närvarande leder jag uppdrag där vi utbildar chefer i ledarskap och förändringsledning.
Jag handleder även enskilda chefer inom ramarna för Ledarskapscoaching.

Motto

Utan tvivel vore jag inte riktigt klok…

Om jag inte varit handledare för UGL så…

…hade jag antagligen jobbat med barn på heltid, för att få ta del av vardagens enkla mirakel…
Jag ville också att min konstnärliga ådra skulle räcka till…