Nedan finner du sex stycken korta frågor att besvara. Det tar i genomsnitt cirka två minuter att besvara dem. Jag vill på förhand tacka för ditt bidrag till att kvalitetssäkra utbudet av UGL-kurser i Sverige och på vår sajt. När du fyllt i dina svar och klickat på Skicka så kommer du till sidan där du gratis kan ladda ner ditt exemplar av eBoken "Allt Som Dina Föräldrar Inte Berättade För Dig Om Relationer".

Med vänliga hälsningar,
Markus Eriksson
uglkurser.se

1. Så här i efterhand, hur värdefull upplever du att din UGL-kurs har varit för dig som ledare och medarbetare?

2. Enligt din uppfattning, hur bra skötte handledarna på kursen sin uppgift?

3. Enligt din uppfattning, hur bra fungerade kursplatsen/kursgården som utbildningsplats?

4. Skulle du rekommendera andra att delta i en UGL-kurs förmedlad genom oss (uglkurser.se)?

5. Vilka tips till förbättringar av vår websajt uglkurser.se har du? Till exempel ytterligare funktioner eller information?

6. Något annat du vill förmedla som du tror kan vara av värde för oss att veta?