UGL på Sånga-Säby

UGL på Sånga-Säby

Sånga-Säby har en historisk koppling till bonderörelsens framväxt i Sverige. Bönder från hela landet samlades 1929 hemma hos Otto Wallén på Sånga-Säby Gård. Träffen var avgörande för bildandet av Riksförbundet Landsbyggdens Folk, RLF.

Under åren har det på Sånga-Säby varit en kombinerad utbildnings- och konferensverksamhet. 1970 slogs RLF och SL ihop till LRF som fortsatt är ägare av Sånga-Säby. Sedan 1995 bedriver Sånga-Säby en renodlad hotell- och konferensverksamhet med både LRF och andra företag och organisationer som kunder.

Miljö

Sånga-Säby är klimatneutralt, vilket innebär att de kompenserar för den miljöpåverkan verksamheten orsakar, inklusive gästernas resor till och från anläggningen. Anläggningen är dessutom Svanenmärkt. 

Ett eget vattenverk förser med dricksvatten från Mälaren, det mesta av duschvattnet värms upp med solpaneler och hela anläggningen värms med sjö- och bergvärme. Delar av anläggningen förses även med el från solceller på taket. 

Boende i samband med UGL-kurser

På Sånga-Säby finns totalt 143 rum fördelat på sju olika byggnader. Samtliga rum är klimatneutrala och är inredda för att upplevas som personliga och bekväma. Fri WiFi finns på hela anläggningen.

Var?

På Färingsö i Mälaren, alldeles väster om Stockholm. Möjligt att ta sig dit med bil, taxi eller buss. För lokaltrafikens tider kontakta kursgården på deras hemsida. Detta gäller även för närmare vägbeskrivning för dig som åker bil, på hemsidan finner du en detaljerad sådan.

Övrigt

För att läsa mer om Sånga-Säby som är platsen för denna UGL, besök www.sanga-saby.se.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.