Vid en UGL på Låsta Säteri utanför Strängnäs konfererar du i en omgjord ladugård

Delta vid en UGL omgiven av naturen i en restaurerad ladugård.

Fylls av lugnet långt bort från storstadens jäkt. Skog, hagar och åkrar kantar Låsta Säteri så när du drar undan gardinerna från fönstret på morgonen skymtar du kanske ett rådjur i skogsdungen eller får syn på skogens konung som travar iväg i sakta mak.

Historia Låsta Säteri

Låsta var en gång i tiden ett stort säteri och med sina 800 hektar mark försörjde de ett mindre samhälle. Då Drottning Kristina ofta bedrev jakt i skogarna runt Låsta Säteri, kallades säteriet för Drottning Kristinas Jaktslott. 

Idag har marken krympt till 12 hektar (vilket är en ansenlig areal i dagens mått mätt) och även om man inte bedriver ett aktivt jordbruk längre kan du stöta på såväl hästar och får som hjälper säteriet att hålla landskapet öppet.  Äggen från gårdens egna frigående hönor ger uttrycket lokala råvaror en ny innebörd

Mangårdsbyggnaden som är från 1600-talet har restaurerats, men vissa detaljer har bevarats såsom originalgolvet av furu som bär djupa spår av många fötter. I stora salen finns också takmålningar bevarade från 1600-talet. 

Boende under din UGL-kurs

På Låsta Säteri bor du i varsamt restaurerade rum som behållit sin karaktär.UGL-grupper huserar i den ombyggda ladugården och får där arbeta helt ostört.

I den gemensamma öppna ytan finns plats för såväl grupparbeten som goda måltider. 

Du bor i eget rum antingen i den ombyggda ladugården, där det finns 13 rum med sköna sängar och rymliga badrum. 

Rummen har egen dusch och toalett samt TV. 

Inredningsstilen är en blandning av moderna möbler såväl som antikviteter. 

Hitta till din UGL vid Låsta Säteri

Strängnäs ligger bara 7 mil från Stockholm, det tar cirka 1 timme med tåg eller bil att ta sig hit. Till Strängnäs kommer man med bil, tåg eller buss.

Vill du åka med allmänna kommunikationer kan du ta buss 303 från såväl centrala Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Läggesta. Bussen stannar vid Låsta Säteri.

Mer information

För mer information om kursgården hänvisas till hemsidan för Låsta Säteri.  

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.