SpegelUtöver att lyssna kan vi spegla. Med egna ord återberätta hur vi förstått det den andra personen sagt. Människor vill känna sig hörda och att spegla kan klargöra missförstånd som annars skulle låst konflikten. Minns att alla har rätt till sin egen sanning.

Bilden av en bro

Vi kan se mötet mellan två medarbetare eller människor som en bro.

På vardera sidan av bron finns våra respektive verkligheter, vår historia, våra värderingar och våra åsikter.

Det som förbinder dessa två, ofta skilda, världar i vårt möte är bron. Att spegla en annan människa innebär att gå upp till bronkrönet och nyfiket titta in i den andra personens värld, utan att lägga någon energi på att varken:

Några exempel

Istället ställer vi oss där på bronkrönet och speglar tillbaka det som den andra personen säger och gör. Det kan innefatta formuleringar som:

"Jag hör att du säger att du blev irriterad för att det var så rörigt vid den senaste omorganisationen, stämmer det?"

"Du upplevde att det var outtalade konflikter på vårt förra arbetsmöte och jag som chef borde ha tagit i det direkt på plats, är det korrekt?"

I båda fallen är det viktigt att poängtera att det inte handlar om huruvida du håller med om det som sägs eller inte, utan det handlar om att du till 110% strävar efter att förstå den andra personens upplevelser och verklighet.

Användningsområden

Många till synes ohanterbara konflikter och problem har transformerats genom ett genuint intresserat användande av spegling.

Spegling är ett verktyg i din verktygslåda för framgångsrikt ledarskap som passar bra både på jobbet och i privatlivet.

Gå i aktion