Lyssna aktivtOfta i konflikter tenderar vi att lägga mycket energi på att bli förstådda och betydligt mindre på att förstå. Ändå handlar många konflikter om att människor inte känner sig hörda. Genom att vara närvarande och lyssna kan du bättre förstå konflikten.

Två människor som befinner sig i konflikt med varandra och där båda lägger sin energi på att bli förstådda kommer inte att nå fram till varandra och ha mycket små möjligheter att hantera konflikten på ett bra sätt.

Att ha rätt eller vara lycklig

Anledningar till att vi fokuserar mer på att bli förstådda är att förstå kan vara rädsla, stress, prestige med mera.

Någon har sagt "vill du har rätt eller vill du vara lycklig?" Att ägna sig åt att bli förstådd istället för att förstå handlar ofta om behovet av att ha rätt. Vilket sällan leder till lyckliga och välmåender relationer, vare sig på jobbet eller privat.

Stänga av vårt repeterade svar

Att verkligen lyssna och lägga fokus på att förstå innebär att stänga av det där svaret som vi repeterar i vårt inre medan den andra pratar och som vi avser förmedla så fort den andra personen kommer till punkt eller behöver ta en kort paus för att andas.

Det innebär att ha modet att våga släppa behovet av att ha rätt, eller att någon ska ha rätt överhuvudtaget och bara ägna sin energi åt att förstå den andra personen fullt ut.

Hantera energin i konflikten

Det kan liknas vid till exempel Gandhis filosofi om icke-våld eller asiatiska kamsporter där det handlar om att fånga upp motståndarens energi snarare än att motarbeta den. Två människor som fokuserar på att bli förstådda motarbetar varandra och ökar energin i konflikten.

En människa, eller helst två, som har huvudfokus på att förstå, slutar motarbeta och minskar därmed energin i konflikten så att den kan användas på annat sätt istället.

Gå i aktion