Jimmy ÖsterholmBakgrund

Uppväxt i Linköping med stor tillgång till äventyr och upplevelser med syskon och alla busungar i kvarteren. Blev tekniker, först med maskinen i centrum men sedan kom människan att bli allt viktigare. Jag har rest mycket, där alla möten med människor i olika kulturer och länder har lärt mig hur mycket som förenar oss, trots olika hudfärg, gudar osv.

Gått olika kurser i Sverige och USA inom handledning, ledarskap, coaching, personlighetstester (MBTI, Lärstilar) mm, varvat med tillämpning och självstudier. Lärde mig arbeta med äventyrspedagogik hos Project Adventure i USA. En form av Upplevelsebaserat lärande som är mycket spännande att arbeta med.

Nuvarande anställning

Sen 1993 arbetar jag i mitt företag Jimmys Teamcenter med Upplevelser och Utveckling för grupper och individer. Mesta tiden i Vackra Hälsingland. Våra Team- och Höghöjds-banor är mycket konkreta ”verktyg” som jag gärna nyttjar för att stärka samarbete och att våga mer. Arbetar nu även med handikappade grupper vilket är mycket givande.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet

Arbetat tidvis som lärare inom olika områden, oftast med vuxna. Varit arbetsledare inom teknisk verksamhet. Har sen 93 mest arbetat med grupper/arbetslag och personlig utveckling i företag och offentlig verksamhet.

Motto

Livet är en fantastisk gåva.

Om du inte hade varit handledare för ugl så...

Skulle jag gärna låta mitt företag bli en starkare utvecklingspartner för skolan. Det finns så mycket viktigt att göra där för både lärare och elever.