En fråga som vi får då och då är om vi har UGL-kurser på Gällöfsta. Det är inget som vi erbjuder i vår förmedling av kurser för närvarande, men du finner vårt övriga rikstäckande utbud av dessa utbildningar under Datum och Priser. Vill du ändå ha gå en utbildning just där så finner du deras hemsida på www.gallofsta.se.

Om Gällöfsta

Detta är en stiftelse som instiftades av Sveriges Riksdag i början av 70-talet med syfte att stödja kompetensutvecklingen totalförsvarets myndigheter och organisationer. Sedan början 90-talet har stödet från staten upphört och verksamheten bedrivs på samma villkor som övriga marknaden.

Idag bedriver man konsultverksamhet, utbildningsverksamhet och konferensverksamhet. Utbildning sker både i öppna och företagsanpassade utbildningar.

Man var en av de första aktörerna på marknaden som erbjöd utbildning i UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, och alltjämt utgör detta en betydande del av verksamheten.

Idag har antalet aktörer på detta segment av utbildningsmarknaden utökats kraftigt och det är också en av anledningarna till att vår förmedling har haft ett värde för många människor genom att de fått hjälp att välja sin kurs genom oss.

Avslutningvis

Om du definitivt vill ha en UGL på Gällöfsta ber vi dig besöka deras hemsida ovan så får du hjälp vidare. Annars är du som sagt välkommen in på Datum och Priser.