Ylva Nilsson är handledare för UGLYlva Nilsson

Ylva har tidigare under 15 års tid arbetat som kurator och gruppchef inom offentlig förvaltning. Idag är hon egenföretagare och är VD i det företag där hon är delägare.

Egna utbildningar

Ylva är utbildad beteendevetare och har en socionomexamen som hon har kompletterat med en Steg 1-utbildning i Psykoterapi. Hon har också en utbildning inom organisationspsykologi.

Licenserad handledare för mer än UGL

Ylva är certifierad att hålla kurser enligt UGL 2008Ylva är licenseras handledare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), FS/RC (Förtroendefullt Samarbete) och IDI (Interpersonal Dynamics Inventory).

Hon är även licenserad handledare för SDI (Strength Deployment Inventory) och UL (Utvecklande Ledarskap).

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.