Wilas är licenserad UGL-handledare

Wilas har 30 års erfarenhet från Försvarsmakten. Där har han utövat ledarskap i praktiken på alla nivåer från soldat till kompanichef.

Idag arbetar han i Halmstad som kompanichef på Militärhögskolan där. 

Wilas egen utbildning

Förutom att vara certifierad som UGL-handledare genom Försvarshögskolan är Wilas även särskilt godkänd av Försvarshögskolan att genomföra slutprov för nya UGL-handledare.

Han är dessutom certifierad handledare för Ledarskap och Självkännedom, LoS, Utvecklande Ledarskap, UL samt Indirekt Ledarskap, IL.

Han är ävwn handledare för lagutveckling genom Försvarshögskolan.

Mer om Wilas

Wilas är bosatt på Råå söder om Helsingborg.