vigo silfverlin ugl handledare

Vigo Silfverlin är en av de omtyckta kursledarna du kan träffa när du går en UGL-kurs. Här berättar han själv om sin gedigna erfarenhet av ledarskap och sina tankar kring UGL.

Bakgrund

Utöver att vara UGL-handledare är jag i grunden civilingenjör med 25 års erfarenhet av näringslivet, varav 15 år i företagsledande befattningar.

Ssenast som v. president i ett amerikanskt företag i USA som under 5 år expanderade från 5 anställda till 400. Ett företag präglat av stor trivsel, hög effektivitet och hög lönsamhet.

Personlig drivkraft

Jag trivs bäst när jag får vara en del av en grupp som lyckats utveckla en stark laganda – min erfarenhet är att det är också i dessa grupper som de verkligt goda resultaten uppnås.

Erfarenhet av team- och ledarskap utöver UGL

Sedan -97 har jag på heltid studerat individ-, grupp- och ledarskapsutveckling. Det har blivit många böcker och reflektioner.

1998 gick jag UGL och fullföljde året därpå utbildningen till UGL-handledare. Jag är även SDI certifierad i England.

Min långa erfarenhet i ledande befattningar tillsammans med de senaste årens studier och mitt handledarskap på UGL-utbildningar har för mig blivit som ”hand i handsken”

Ledtråd

Ökad självinsikt, ger ökat självförtroende, ger ökad trygghet, ger en tryggare värld".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.