Veronica Thunborg handleder UGL-utbildning

Veronica arbetar till vardags som utbildningsledare inom förändringsarbete och ledarskap. 

Tidigare har hon bland arbetat som teamledare, verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare, samt suttit i ledningsgrupp.

Hon har även erfarenhet av styrelsearbete.

Egen utbildning och övrig erfarenhet

Veronica har en utbildning i pedagogik från Stockholms Universitet. Hon har även läst företagsekonomi.

Hon är även utbildad coach enligt ICF, International Coaching Federation. Hon har också en utbildning i MI, Motiverande samtal, samt har en certifiering i GDQ, Group Development Questionnaire.

Hon är också licenserad användare av The Fearless Organization Scan, ett verktyg för att mäta och utveckla psykologisk trygghet inom organisationer.

Mer om Veronica

Veronica beskriver hur det är en ynnest och oerhört meningsskapande att få bidra eller vara ett stöd i processer där personer är i färd med att upptäcka nya sidor hos sig själva, kanske lämna något därhän eller bejaka något nytt hos sig själva.

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
04 nov - 08 nov 2024
Vecka 45
Hällsnäs Hotell & Konferens, Mölnlycke
31 400 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.