Ulrika Palm är handledare för UGL-kurser

Ulrika har under många års varit verksam inom Försvarsmakten. Där har hon varit ledare på såväl direkt som indirekt nivå och även arbetat med utbildning och handledning för yngre kollegor.

Från och med år 2007 fram till år 2018 arbetade Ulrika vid en av Försvarsmaktens skolor som huvudlärare inom pedagogik och ledarskap. 

Med start 2018 sitter hon i skolledningen för Försvarsmaktens Logistik och Motorskola. Där ansvarar hon bland annat för utvecklingen av skolans pedagogik och kurser, samt för kvalitetsuppföljning.

Övrig utbildning

Förutom sin officersexamen har Ulrika även en yrkeslärarexamen i pedagogiskt arbete och en fil.kand examen i pedagogik från Högskolan i Skövde.

Hon är även handledarutbildare för UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), samt för UL (Utvecklande Ledarskap). Hon har själv gått UGL, UL, FUGL (Fördjupad UGL), HUGL (Handledarutbildning UGL) samt LoS (Ledarskap och Självkännedom). 

Mer om Ulrika

Från deltagare på hennes kurser har Ulrika fått höra att hon upplevs som engagerad, rättfram och rolig, samt uppfattas som en duktig och inspirerande handledare.

Om vad hon upplever som meningsfullt säger Ulrika själv: "Att få vara med och bidra till människors utveckling i stort och smått. Att få uppleva när lärande och insikter gör skillnad i vardagen är en fantastisk förmån och gör handledarskapet meningsfullt då det även bidrar till mitt eget lärande. "

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
02 dec - 06 dec 2024
Vecka 49
Tylebäck Hotell & Konferens, Halmstad
30 800 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.