Ulla Hoppe är handledare för UGL-kurserUlla Hoppe

Ulla Hoppe är legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och även fil dr i pedagogik. Hon har arbetat i över 20 års tid med utveckling av människor.

Sin fil kand-examen i psykologi tog hon 1986 i psykologi och pedagogik, följ av en filosofie doktorsexamen i pedagogik 1992.

Handledare för UGL 2008

Ulla är av Försvarshögskolan certifierad handledare för UGL. 

 

Hon är även licenserad användare av IDI (Interpersonal Dynamics Inventory) samt Heart Math provider (stresshantering med hjälp av biofeedback).

Ulla Hoppe är handledare för UGL 2008Verksamhet med ledarskapsutveckling

Idag har Ulla en mottagning i Stockholm där hon bedriver Kognitiv och Beteendeinriktad Psykoterapi. Hon arbetar även med ledarskapsutveckling inom näringslivet.

Ullas motto

"Man kan leva som om. Eller man kan leva."

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.