Ulla Dröschmeister är handledare för UGL-kurserUlla Dröschmeister

Ulla har flera års erfarenhet när det gäller utveckling av verksamheter på olika nivåer inom företag och organisationer.

Ullas egna utbildningar

Hennes akademiska bakgrund innefattar studier med beteendevetenskaplig inriktning.

Efter avslutade studier arbetare hon några år för att sedan vidareutbilda sig bland annat inom Organisationspsykologi med handledarkompetens.

Ulla är certifierad att hålla kurser enligt UGL 2008

Hon gick även en 3-årig integrativ psykoterapiutbildning med psykosomatisk inrikning.

Verksamheten idag för att utveckla individer och ledare

Idag driver hon eget företag och är utbildad handledare för både UGL (Utveckling Grupp och Ledare) samt SDI (Strength Deployment Inventory).

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.