ulf konradsson ugl handledare

Ulf Konradsson är en av de uppskattade UGL-handledare som du möter genom de kurser du finner på denna sajt.

Nedan berättar han mer om sin erfarenhet av ledarskap.

Utbildningsofficer och konsult

"Sedan 1975 är jag anställd inom Försvarsmakten, där mitt intresse för ledarskap tidigt väcktes. Nu är jag verksam som utbildningsofficer vid Västerbottensgruppen i Umeå med inriktning mot utbildning mot Hemvärns- och Frivilligpersonal bl a vid Hemavans kursgård.

Sedan år 2000 är jag UGL-handledare. Jag är utbildad handledare i Förändringens fyra rum och har också gått utbildningar i bl a konflikthantering, krishantering, teamutveckling.Jag har också gått försvarets utbildning i Utvecklande ledarskap (UL).

ulf är certifierad enligt nya UGL 2008

Anställd inom försvarsmakten, men driver också ett eget företag.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Jag har sedan 1975 arbetat med olika typer av ledarskapskurser för större och mindre grupper inom Försvaret och inom offentlig förvaltning.

I mer än tjugo år har jag varit verksam som fotbollstränare och idrottsledare.

Motto

Med sunt bonnförnuft kommer man långt.

Om jag inte hade varit handledare för UGL så...

...hade jag ändå jobbat med att utbilda människor".

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.