Ulf Jakobsson är en av de handledare som du träffar på UGL-kursenUlf har sedan 1994 arbetat med utveckling av ledare, medarbetare och team. Först som internkonsult på dåvarande Riksskatteverket, därefter i eget företag.

Riksskatteverket, kronofogdemyndigheten och skattemyndigheten satsade tidigt på att erbjuda teamutveckling.

Syftet var att bli mer effektiva med mindre resurser, samt att skapa mer attraktiva arbetsplatser.

Det teambaserade arbetssättet blev ett begrepp och som konsult har han arbetat med teamutveckling utifrån detta synsätt.

Erfaren UGL-handledare

Ulf är certifierad UGL handledare sedan 1998 och har sedan dess haft ett stort antal UGL kurser.

Han är även certifierad handledare för försvarets ledarutbildning, Utvecklande ledarskap.

Ulf Jakobsson är certifierad UGL handledare enligt UGL2008Utöver detta är han även certifierad användare av flera versioner av SDI (Strenght Deployment Inventory) nämligen Premier Edition, Expectations samt Feed back.

Han är även utbildad Professional Coach (PCC).

Alla behövs!

Ulf är till sättet en jordnära coach som alltid ser till varje individs inneboende resurser.

- Jag vet att alla behövs, för att teamet ska fungera optimalt och uppnå största möjliga produktivitet och positivism, menar Ulf.

Han jobbar alltid med teamen, enligt principen "trust the process", dvs att lita till processen. 

Nyckelorden för teamen är produktivitet och positivism, uppnår man detta tas teamen till oanade höjder. 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.