ulf eneroth ugl handledare

Egen erfarenhet av arbete i chefspositioner har Ulf Eneroth genom sin bakgrund som yrkesofficer och idrottslärare.

Sedan 1986 är han även utbildad UGL-handledare.

Idag är han även handledare för den fördjupade UGL-kursen kallad FUGL (Fördjupad Utveckling av Grupp och Ledare) samt för handledarutbildningen kallad HUGL, där han utbildar nya UGL- handledare.

Övriga certifieringar och utbildningar

Ulf är även cerfierad, sedan 2006, i användandet av SDI, Strength Deployment Inventory, samt i utbildningen UL, Utvecklande Ledarskap.

Ulf är omcertifierad för UGL 2008

Mer om Ulf

För närvarande driver han eget utbildningsföretag inom utveckling av ledarskap, personlig utveckling och gruppdynamik.

Ulfs motto

"Gråt inte över spilld mjölk".

Aktuella kurser med Ulf ser du längst ner på sidan.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.