Tony Hallén är UGL-handledare

Tony Hallén arbetar idag som verksamhetsutvecklare samt handledare inom UGL.

Bakgrund

Tony är högskoleingenjör i botten och med mångårig erfarenhet av nationell och internationell projektledning.

Som projektledare inom flera större och mindre organisationer har han grundat sitt ledarskap på vikten av att både arbeta med struktur och kultur i såväl projekt som i organisationer.

Idag arbetar han bland annat med att leverera verktyg till organisationer som strävar efter att processinrikta sina arbetssätt istället för att uppfylla gamla standarder och normer som inte tillför verksamheten några mervärden.

Erfarenhet av ledarskap

Tony har haft chefsroller sedan 1997.

Tony Hallén är certifierad handledare enligt UGL 2008

Han har varit personalansvarig, kvalitetschef och arbetat som integrationsansvarig för verksamhetsflytt från småländsk brukssamhälle till turkiskt industrisamhälle.

Hans erfarenhet av både "hårda" och "mjuka" värden har därför gett honom en ypperlig förståelse för ledarrollen.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.