tina bengtsson ugl handledare

Tina Bengtsson har tidigare varit verksam som UGL-handledare på kurser förmedlade på denna sajt.

Tina har förutom sin utbildning till UGL-handledare även utbildning till organisationskonsult med bakgrund i psykosyntes. Psykosyntes kan beskrivas som handlingskraftig psykologi med fokus på det som är friskt och utvecklingsbart i respektive individ och grupp.

Nuvarande arbete

Tina arbetar i sin egen verksamhet med inriktning på coaching och ledarskap.

Erfarenhet team- och ledarverksamhet utöver UGL

Tina har förutom sitt arbete som handledare för UGL arbetat med både individ och grupper där förändringar är nära förestående- privata eller yrkesmässiga situationer- där Tina bidragit med hjälp för att skapa fokus och finna energi för att uppnå sina mål.

Motto

"Mer kärlek åt alla! Mer, sa jag!"

Vad hade Tina gjort om hon inte varit handledare för UGL?

-Då hade jag antagligen arbetat som skådespelare, säger Tina.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.