Thomas Melkersson arbetar som UGL-handledareThomas har erfarenhet som insatsledare inom Räddningstjänsten och har mångårig praktisk erfarenhet av ledarskap. 

Insatsledare med personalansvar

När Thomas inte arbetar med företagsutbildningar eller handleder en UGL-kurs, har han som insatsledare ett övergripande ansvar på olycksplatsen vilket innefattar ett personalansvar för mellan allt mellan 6-30 medarbetare. Han ansvarar även för befälsutbildningar inom ledarskap och operativ verksamhet inom Räddningstjänsten. 

Tidigare har han arbetat både som både brandman, befäl och styrkeledare inom räddningstjänsten.

En av de viktigaste grundpelarna inom ledarskapet för Thomas är att se andra växa i sina roller, att se andra göra framsteg. Han har sett hur ett bra respektive mindre bra ledarskap påverkar grupper. Återkommande beskrivningar av Thomas ger uttryck åt hans lugna, prestigelösa och ödmjuka sätt att hantera såväl människor som situationer. 

Ett  intresse för utveckling är det som styrt Thomas val av vidareutbildning genom alla påbyggnadskurser och specialistutbildningar han gått, såväl som hans beslut att börja som UGL-handledare där han får vara en del av människors växande.   

Thomas Melkersson är av Försvarhögskolan certifierad UGL-handledare enligt den senaste versionen av UGL. Skogen, föräldraskapet och idrotten

När Thomas beskriver sina intressen som "idrott, jakt, skog och natur samt att vara en bra coach för mina barn", är det där sistnämnda något som sticker ut ur den vanliga beskrivningen. Medvetenhet och prestigelöshet även i föräldraskapet alltså. 
Thomas brinner för såväl äldres som yngres utveckling, vilket visar sig då vi ser att han varit ungdomstränare för flera fotbollslag och under tre år var han även fotbollstränare/ledare för Kisas damlag. 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.