Sven Petterson

Sven är före detta yrkesofficer och var verksam inom armén i mer än 20 år.

Under den perioden och senare inom offentlig förvaltning har han innehaft olika typer av ledar- och chefsbefattningar.

Utbildning inom ledarskap

Han har genomgått Försvarsmaktens högre intendentutbildning innefattande bland annat företagsekonomi, nationalekonomi, projektledarutbildning och verksamhetsstyrning.

Han är certifierad och godkänd handledare för UGL, Utveckling Grupp och Ledare.

Sven har även lärarexamen inom grundskolan.

Mer om Sven

Huvuddelen av yrkeslivet har kretsat kring pedagogik, nyfikenhet och ”glöd” i mötet med människor i alla åldrar.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.