Sven Mattsson är handledare för UGLSven har varit UGL-handledare sedan 1985 och genomför ca 3 kurser per år med deltagare från hela landet, vilket har givit honom en gedigen erfarenhet av att arbeta med grupper inom UGL, Utveckling av Grupp och Ledare.


Sven har de senaste tio åren arbetat tillsammans med handledare Ylva Ek.

Han har vidareutbildat sig och omcertifierats för att vara godkänd att handleda enligt den reviderade versionen av UGL, kallat UGL 2008.

Mer om Sven

Vi kommer att uppdatera denna handledarpresentation inom kort, för att berätta mer om Sven.

ugl-handledare-2008

 

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.