Susann Swahn är UGL - handledareSusann Swahn arbetar som organisationskonsult sedan 2001.

Med sig i bagaget har hon en magisterexamen i psykologi, med fokus på arbetslivspsykologi.

Erfarenhet av ledarskap

Susann är en erfaren UGL-handledare och har mångårig erfarenhet av personalledning som lärare och kurschef inom Försvaret.

Hon har även arbetat som plutonchef och instruktör under nio år. 

Utbildningsbakgrund

Du är i goda händer när du deltar i en UGL-kurs där Susann är handledare, då hon har en gedigen utbildningsbakgrund. 

Inom UGL har Susann vidareutbildat sig och även gått den Fördjupade UGL-utbildningen (FUGL), samt utbildats för att utbilda nya handledare inom UGL (HUGL).  

Hon har en licens på den fördjupade SDI:n (Strenght Deployment Inventory) och InterAkt samt är diplomerad coach enligt ICF riktlinjer. 

Hon har också utbildning i Non Violent Communication samt konflikthantering.

Arbetar idag med

Förutom att handleda UGL-kurser arbetar Susann bland annat med arbetslagsutveckling, ledningsgruppsutveckling och konflikthantering.

Hon stöttar även kommuner med deras ledarutvecklingsprogram.

 

Aktuella kurser med denna kursledare

Totalpriset inkluderar kursavgift, kursmaterial, kost och logi. Samtliga priser är exklusive moms. Klicka på kursgårdens namn för mer information.

Kursdatum Kursgård Totalpris Platser kvar
25 nov - 29 nov 2024
Vecka 48
Blåsingsborgs Gårdshotell, Kivik
30 000 kr 3+ Anmälan Mer information

För att se en förteckning över samtliga UGL-kurser med andra handledare, vänligen gå till Datum och Priser.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.