sten-åke thundal ugl handledare

Inom Ericsson AB:s chefsutvecklingsprogram LCC har Sten-Åke Thundal arbetat internationellt som chefstränare tidigare.

Han har även varit konsult i inom en rad större och mindre konsultföretag.

Egenföretagare med utvecklingsfokus

Sedan 2005 är Sten-Åke Tundal egenföretagare med fokus på ägare-, styrelse- och ledningsutveckling i olika typer av organisationer.

sten-åke är certfierad enligt UGL 2008

Värderingsgrund inom UGL

Sten-Åke Thundal blev UGL handledare 1997 och har hållit ett stort antal UGL- kurser genom åren.

När Sten-Åke arbetar som handledare för en UGL-kurs utgår han värderingsmässigt från att varje vuxen vet sitt eget bästa bättre än någon annan.

Att var och en har rätt att få sitt eget bästa beaktat i lika hög grad som andra vid gemensamma beslut.

Han anser vidare att varje vuxen är tillräckligt kapabel att bedöma och fatta beslut i gemensamma frågor som berör hans/hennes intressen

Mer om Sten-Åke

Sten-Åke är förutom konsult även pappa, make samt husse.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.