stephan ferm ugl handledare

Innan Stefan Ferm kom att fungera som rektor och chef på Bernadottegymnasiet i Stockholm, arbetade han som lärare och utredningssekreterare.

Stefan var sedan med och och byggde upp gymnasieverksamheten från grunden.

Utbildningsbakgrund

Till Stefans utbildningar hör studier på högskolenivå inom pedagogik, ledarskap, samhällsplanering och utveckling av organisationer.

Sedan flera år tillbaka är han utbildad UGL-handledare och certifierad för nya versionen av denna utbildning kallad UGL 2008.

stefan ferm är certifierad enligt nya UGL 2008Övriga utbildningar innefattar utbildning till kvalitetsexaminator inom Stockholms Stad och utbildning till konsult hos Risling Partners.

Han menar att den förståelse han har om grupper lärde han sig till allra största delen under sex år på kursen hos Carlos Chan kallad "Psychodrama and group psychoanalytic bioenergetics therapy and body work course".

Ledarskapsstöd och organisationsanalyser

Idag arbetar Stefan med grupputveckling i olika former och med stöd till ledare och ledningsgrupper. Dessutom med analyser och utveckling av olika organisationer.

Hans uppdragsgivare har ofta varit offentliga verksamheter såsom skolor på olika nivåer och både i kommuners, landstings och privat regi.

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.