Stefan Brattfeldt är handledare för UGL-utbildningJag är socionom med vidareutbildning inom missbruksarbete.

Sedan 1996 arbetar jag som konsult i eget företag med inriktning mot chefs- och ledarutveckling.

UGL-handledare sedan 1993

Jag har varit UGL-handledare sedan 1993, men har under senare år alltmer arbetat med team- och arbetslagsutveckling, krishantering, debriefing, handledning, coachning och mental träning.

Olika uppdragsgivare och internationella ledarprogram

Stefan är certifierad för UGL 2008Mina uppdragsgivare finns inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor och kyrka.

Jag har genomfört flera internationella ledarprogram och krishantering på engelska.

Övriga certifieringar och utbildningar

Jag är certifierad handledare för Myers-Briggs, SDI, JTI och IDI och har utbildat mig i genus- och genderfrågor, NLP, lösningsfokuserat arbete och kommunikologi.

Stefans motto

"Med vanligt schysst snack kan man lösa de flesta situationer."

UGLkurser.se förmedlar kvalitetssäkrade UGL-kurser i hela Sverige som utvecklar ditt ledarskap och medarbetarskap.