Sofia har i många års tid arbetat inom Försvarsmakten utbildare, handledare och ledare. Hennes inriktning har varit områden såsom utveckling av individer och grupper, pedagogik, ledarskap, krisstöd och konflikthantering. 

Förutom sin examen som officer har hon även en fil.kand examen från Uppsala Universitet. Hennes huvudämne under studierna på universitetet var pedagogik med inriktning mot personalutveckling.

Mer om Sofia 

Sofia beskriver sin passion som "människor och mänskligt beteende". 

Förutom att vara utbildad UGL-handledare är hon även handledare för UL (Utvecklande Ledarskap). Hon är även certifierad coach enligt ICC (International Coaching Community) och licenserad användare av MBTI (Meyers Briggs Type Indicator) och TotalSDI (Strength Deployment Inventory).